Onderzoeker en adviseur voor het onderwijs.

Guido Walraven

Ik ben een onderzoeker en adviseur gericht op het verbeteren van onderwijs.

Ik houd me vooral bezig met het voorkomen en bestrijden van segregatie en het bevorderen van gemengd scholen.
meer over mijmijn visie

Wat ik voor u kan betekenen

Onderzoek en advies. Praktijkgericht onderzoek met aandacht voor handzame en bruikbare resultaten. En onderbouwd advies dat oog heeft voor de sociale en institutionele context waarin professionals en bewoners functioneren. (Zie mijn visie.)

Mijn expertise betreft onderwijs en het sociaal domein. Veel van het onderzoek van het lectoraat ging over het sociaal domein. Het Kenniscentrum Gemengde Scholen gaat natuurlijk over onderwijs en mijn werk bij bureaus voor onderzoek en advies ging daar ook voornamelijk over. Vooral over basis- en voortgezet onderwijs; het hoger onderwijs ken ik vooral omdat ik aan verschillende universiteiten en een hogeschool heb gewerkt.

Ik werk bij voorkeur aan maatschappelijke kwesties als segregatie, kansenongelijkheid of armoede, zodat ik kan bijdragen aan duurzame en rechtvaardige ‘oplossingen’.

Ik werk vooral voor gemeenten, ministeries, schoolbesturen en scholen, soms ook voor initiatieven van ouders/bewoners.

Recente publicaties

Lexicon nabiheid en sociaal werk

Eind september 2022 verscheen het ‘Lexicon nabijheid en social werk’. Daarvoor schreef ik de bijdrage over segregatie (p. 45 en verder).

Bekijk de publicatie

Engelstalig artikel over segregatie in Nederlandse basisonderwijs

Samen met Willem Boterman schreef ik een artikel voor Educational Review. Daarin pleiten we voor meer aandacht voor het systeemniveau bij het bestrijden van onderwijssegregatie.

 

Bekijk de publicatie

Bekijk mijn andere publicaties

 

Bekijk de publicatie