Publicaties

Ik heb veel gepubliceerd over uiteenlopende onderwerpen.

Publicaties over onderwijs

Zie voor een overzicht hier:

Zie voor een recent voorbeeld

Publicaties over vredesbeweging en internationale betrekkingen

Zie voor een overzicht hier:

Publicaties als lector Dynamiek van de Stad

Over o.a. stedelijk burgerschap, sociale ongelijkheid en sociale innovatie, onder de paraplu van werken aan een meer rechtvaardige en duurzame stad. Veel van het onderzoek van het lectoraat ging over het sociaal domein.

Zie voor een overzicht hier.

Zie voor twee voorbeelden uit 2021:

Publicaties over overige onderwerpen.

Zoals beleidswetenschap en benutting van onderzoek.

Zie voor een overzicht hier:

De actuele lijst met mijn publicaties van 2022-2024 vind je hier.

Het tijdschrift Educational Review kwam in januari 2024 met een themanummer over ongelijkheid in het onderwijs. Het themanummer vind je hier.

Ik was een van de twee gastredacteuren van het themanummer en hier vind je onze inleiding.