Publicaties

Ik heb veel gepubliceerd over uiteenlopende onderwerpen.

Publicaties over onderwijs

Zie voor een overzicht hier:

Zie voor een recent voorbeeld

Publicaties over vredesbeweging en internationale betrekkingen

Zie voor een overzicht hier:

Publicaties als lector Dynamiek van de Stad

Over o.a. stedelijk burgerschap, sociale ongelijkheid en sociale innovatie, onder de paraplu van werken aan een meer rechtvaardige en duurzame stad. Veel van het onderzoek van het lectoraat ging over het sociaal domein.

Zie voor een overzicht hier.

Zie voor twee voorbeelden uit 2021:

Publicaties over overige onderwerpen.

Zoals beleidswetenschap en benutting van onderzoek.

Zie voor een overzicht hier:

Benieuwd naar wat ik voor uw school of organisatie kan betekenen?

Kom in contact met mij voor meer informatie.

Contact